www.deyer.tv
Leaderboard Ad
0

ƏZRAYIL: ÖLÜM MƏLƏYİ

Əzrayıl sözünün mənşəi haqqında alimlər fərqli fikirlər bildirmişdir. Ehtimal edilir ki, “Əzrayıl” sözü ibrani mənşəlidir. Bu söz Qurani-Kərim və səhih…

www.irfandergisi.com
www.bizimaile.az