www.deyer.tv
Leaderboard Ad
0

ÖLÜM ƏN YAXŞI NƏSİHƏTÇİDİR!

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “İnsana nəsihətçi olaraq ölüm, zənginlik olaraq iman, məşğuliyyət olaraq ibadət kifayətdir”. (Beyhəqi, “Şuabul-iman”, VII, 353)…

www.irfandergisi.com
www.bizimaile.az