Monthly Archives: Sentyabr, 2018

FİQH
0

GÖZLƏRİN İMTAHANI

Bu gün qlobal bir dünya var, güclülər gücsüzləri mədəniyyət əsarətində tuturlar. Daim güclünün mədəniyyəti yayılır.

Genel
0

MƏHƏRRƏM AYI

Haram edilən”, qadağan edilən”, müqəddəs olan”, “hörmət göstərilən” mənalarındakı “Məhərrəm” sözü İslamdan əvvəl və İslamdan…