Monthly Archives: Sentyabr, 2019

İrfan
0

NƏSİLLƏRİN İSRAFI

İnsan içində olduğu aləmdə “adətullah” gərəyi nəslinin davam etməsi arzusundadır. Lakin bir möminin nəsil əndişəsi…

Həyatımız
0

TÜKƏNİRİK

Yaşadığımız çağ özü ilə bərabər bir sıra yenilikləri də gətirdi dünyamıza. Yaxud da fərd və…