Monthly Archives: Oktyabr, 2019

Genel
0

MƏQSƏDLƏRİ NƏDİR?

Məxluqatın yaranması ilə başlayan haqq-batil savaşı tarix boyunca davam etmiş, hal-hazırda da davam edir və…

Allaha İman
0

ATEİZM və DEİZM

“Deizm” latın dilində “tanrı” mənasını verən “deus” sözündən törəmişdir. Bu söz yunan dilində “tanrı” mənasındakı…

Hacc
0

QƏLBLƏR NURLA QİDALANSIN

Oluklar çift; birindən kir axar, birindən nur… Bu ifadələr ötən əsrin yetişdirdiyi dahi türk şairlərindən biri…