Monthly Archives: Dekabr, 2021

İslam
0

ÜBEY İBN KAB

Übey ibn Kab Həzrət Peyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətindən sonra ilk vəhy katibliyi etmiş səhabədir. Əslən…

1 11 12 13