Monthly Archives: Yanvar, 2022

Həyatımız
0

İNSANDAN MÜSƏLMANA

Dünyada yüksəkliklərə qalxmaq üçün bir nərdivan vardır. O nərdivanın adı həyat nərdivanıdır. Bu həyat nərdivanının…

1 2 3 4 11