BU AYƏLƏRİ OXUYAN ŞƏXS HƏMİN GÜN VƏFAT ETSƏ ŞƏHİD OLUR – (VİDEO)

0

Müqəddəs Qurani-Kərimin surələrindən biri də Həşr surəsidir. Mədinədə nazil olmuşdur və 24 ayədən ibarətdir.

Malik bin Yəsarın (ra) rəvayətinə görə Rasulullah (ﷺ) bu surənin son ayələri barədə belə buyurmuşdur:

“Kim səhərlər üç dəfə `Əuzubilləhis Səmiil Alimi minəş şeytanir racim`deyərək Həşr surəsinin son üç ayəsini oxuyarsa, Allah 70 min mələyi onun üçün vəkil təyin edər, onlar həmin şəxs üçün axşama qədər dua və istiğfar edərlər. Əgər həmin gün vəfat edərsə şəhid kimi ölər. Bu ayələrin axşam üstü də oxunması eyni dərəcədədir.” (Tirmizi, Müsnəd, Beyhaki, Təbərani, İbn Kəsir)

Bəzi rəvayətlərdə bunun Həşr surəsinin son 4 ayəsi olduğu bildirilməkdədir. (Qurtubi, XVNI/I)

Həşr surəsinin son 4 ayəsi:

Həşr surəsinin Azərbaycan əlifbası ilə oxunuşu:

Bismilləhir Rahmənir Rahim

Ləv ənzəlnə həzəl Quranə alə cəbəlin ləraəytəhu xaşiən mutəsaddiən min xaşyətilləh. Və tilkəl əmsəlu nədribuhə linnəsi ləalləhum yətəfəkkərun.

Huvallahulləzi lə iləhə illə hu. Alimul ğaybi və şəhədəh. Huvər Rahmənur Rahim.

Huvallahulləzi lə iləhə illə hu. Əl Məlukul Quddusus Sələmul Muminul Muhəyminul Azizul Cəbbərul Mutəkəbbir. Subhanəllahi ammə yuşrikun.

Huvəllahul Xaliqul Bəriul Müsəvvirul ləhul əsməul hüsnə. Yusəbbihu ləhu mə fis səməvəti vəl ərd. Hə huvəl Azizul Hakim. (Həşr-21,22,23,24)

Mənbə: islamveihsan.com

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ Paylaş

Şərhlər bağlıdır.

Əvvəlki məqaləni oxuyun:
ZƏNGƏZURUN ŞURNUX KƏNDİNİN BİR HİSSƏSİ AZƏRBAYCANA QAYTARILDI

Ermənistanın Sünik vilayətinin (Zəngəzur) Şurnux kəndinin bir hissəsi Azərbaycana qaytarılıb. Haqqin.az xəbər verir ki, bu barədə kənd nümayəndəsi Akop Arşakyan...

Bağla