Monthly Archives: Mart, 2018

Genel
0

ZƏKAT NƏDİR?

Zəkat kəlmeyi-şəhadət və namazdan sonra İslamın üçüncü əsası və fundamental şərtidir. Quranda iyirmi yeddi yerdə…

Elm
0

MÖMİN VƏ DÜNYA

DÜNYAYA GƏLİŞ SİRRİ: ÇALIŞMAQ Allah-Təala Özünü mərifətullah ilə tanıması və layiqincə ibadət, yəni qulluq etməsi…

1 5 6 7