www.deyer.tv
Leaderboard Ad
0

CƏMİYYƏT QURAN MƏSCİD

Cəmiyyəti vəhdət halında saxlayan amillərin başında dil və din gəlir. Cəmiyyətdə doğru din anlayışının kök salması üçün vətəndaşlara kiçik yaşdan…

www.irfandergisi.com
www.bizimaile.az