www.deyer.tv
Leaderboard Ad
0

CƏHƏNNƏMİN SUSMASI

Peyğəmbər aleyhissalam əfəndimiz bir hədisində belə buyurur: “Ramazan ayının ilk gecəsi girdikdə şeytanlar və üsyankar cinlər zəncirlənir, Cəhənnəmin bütün qapıları…

www.irfandergisi.com
www.bizimaile.az