www.deyer.tv
Leaderboard Ad
0

FATİHƏ SURƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Fatihə surəsində əlhəmdulillah şəklində ifadə edilən həmdin və bütövlüklə surənin dəyəri, möminin dini həyatındakı yeri haqqında bir çox səhih hədis…

www.irfandergisi.com
www.bizimaile.az