www.deyer.tv
Leaderboard Ad
0

QURANİ-KƏRİMİN ADLARI

İlahi kitabımız Qurani-Kərimin bir-birindən fərqli adları vardır. Bu adlar eyni zamanda müqəddəs kitabımızın fərqli yönlərini də bəyan edir. Bəzi qaynaqlar…

www.irfandergisi.com
www.bizimaile.az