QİBTƏ EDİLƏCƏK İKİ ŞƏXS

0

Allah Təalə Qurani-Kərimdə belə buyurur:
“Yaxud gecə vaxtı səcdə edərək və qiyamda duraraq ibadət edən, axirətdən çəkinən və Rəbbinin mərhəmətinə ümid bəsləyən kimsə (inkar edən kimsə ilə birdirmi)?! De: Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı?! Ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alarlar” (Zümər 9).
Rəsullah (s.ə.s) belə buyurur:
Alimin abidə üstünlüyü mənim sizin ən aşağı dərəcədə olanınınıza üstünlüyüm kimidir. Şübhəsiz ki Allah, mələkləri, göy və yer əhli, hətta yuvasındakı qarışqalar və balıqlar da insanlara xeyri təbliğ edənlərə dua edərlər (Tirmizi, Elm 19).
Rəsullah (s.ə.s) belə buyurdular:
“Ancaq bu iki nəfərə həsəd aparılar:
1. Allahın bəxş etdiyi malı onun yolunda xərcləyən kimsəyə;
2. Allahın verdiyi elmdən lazımi kimi faydalanan, onu başqalarına da öyrədən kimsəyə” (Buxari, Elm 15, Zəkat 5, Əhkam 3, İtisam 13, Tövhid 45; Müslim, Müsafirun 268. Tirmizi, Birr 24; İbn Macə, Zühd 2).

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ Paylaş

Şərhlər bağlıdır.

Əvvəlki məqaləni oxuyun:
ALİ BAŞ KOMANDAN AZƏRBAYCAN XALQINI TƏBRİK ETDİ

“Əziz həmvətənlər. Bu gün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm”. Bunu Ali Baş Komandan,...

Bağla