Monthly Archives: Mart, 2023

Həyatımız
0

ƏDƏB

İbn Xəlduna görə insan sosial varlıqdır (İbn Xəldun, Müqəddimə, 2/127) və o, cəmiyyətdən uzaq yaşaya…

1 2 3 4 12