NAMAZ NƏ ÜÇÜN YUXUDAN XEYİRLİDİR?

0

Namaz yuxudan ona görə xeyirlidir ki, yuxu nəfsin istəklərinə cavab verməkdir, namaz isə Allahın nidasına cavab vermək.

Namaz yuxudan ona görə xeyirlidir ki, yuxu ölümdür, namaz isə diriliş.

Namaz yuxudan ona görə xeyirlidir ki, yuxu bədənin rahatlığı, namaz isə ruhun rahatlığıdır.

Namaz yuxudan ona görə xeyirlidir ki, kafir də mömin də yuxuda ola bilər. Namazı isə sadəcə mömin olanlar qılar.

Son olaraq unutmayın ki, kim necə yaşayarsa, elə də ölər. Kim necə ölərsə də, elə də dirildilər.

 

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ Paylaş

Şərhlər bağlıdır.

Əvvəlki məqaləni oxuyun:
FƏLƏQ SURƏSİNİN TƏFSİRİ

Fələq surəsi Qurani-Kərimin 113-cü surəsidir. Bu surə adını ilk ayədə keçən “fələq” kəlməsindən alır. Təfsir qaynaqlarında Fələq surəsi Nas surəsi...

Bağla