QƏBİR ƏZABINDAN QORUYAN SURƏ HANSIDIR?

0

Mülk surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 30 ayədən ibarət olan bu surə adını birnci ayədəki “mülk” ifadəsindən alır. Həmçinin “təbarəkə” ifadəsi ilə başladığı üçün el arasında bu adla da tanınır. Bundan başqa “surə oxuyanları qəbir əzabından qoruyar” deyə bir rəvayətin olduğu üçün “vaqiə” (qoruyucu), “münciyə” (qurtarıcı) kimi adlar də isifadə edilir.

Qurani-Kərimin Mülk surəsiylə başlayan 29-cu cüzü “təbarəkə cüzü” olaraq bilinir. Endirilmə sırasına görə isə 77-ci surədir.

“Mulk surəsi qəbir əzabına mane olar, insanı qəbir əzabından qurtarar.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 9)

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ Paylaş

Şərhlər bağlıdır.

Əvvəlki məqaləni oxuyun:
ƏLCƏZAİRDƏ DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÖYÜK MƏSCİDİ AÇILDI

Əlcəzairdə dünyanın üçüncü, Afrikanın 1-ci böük məscidi açılaraq mömilərin istifadəsinə verildi. 2012-ci ilin may ayında təməli qoyulan məscid, Hz. Muhammədin...

Bağla