Əvvəlki məqaləni oxuyun:
HZ. AİŞƏ KİMDİR?

Atası Əbu Bəkr b. Əbu Kuhafə əs-Siddiq ləqəbi ilə tanındığından ona Aişə əs-Siddiqə (əs-Sadiqə) deyirdilər. Anası Ümmü Ruman bint Amir...

Bağla