MÜQƏDDƏS KİTABIMIZI TANIYAQ

0

Kitabımızın adı: Qurani-Kərim/القرآن الكريم (Mənası: Şərəfli oxunan).

Qurani-Kərimin tərifi: Uca Allahdan Həzrət Mühəmmədə (s.ə.s) 23 il (m.610-632-ci illər) ərzində mələk Cəbrail (ə.s) vasitəsilə və ya birbaşa nazil edilən ilahi kəlam məcmusunun adı.

Qurani-Kərimin digər adları: Fürqan/الفرقان (haqqı batildən ayıran), Hüda/الهدى (doğru yola yönəldən), Şəfa/الشفاء (şəfa verən), Nur/النور (aydınlıq), Zikr/الذكر (xatırladan, moizə), əl-Kitab/الكتاب (kitab), Bəyan/البيان (açıqlayan).

Müshəf: Qurani-Kərim vəhyinin yazılmaq surətilə kitablaşdırılmış şəklinə verilən ad.

İlk nazil olan ayələr: Ələq, 1-5.

Son nazil olan ayələr: Bəqərə, 281; Maidə, 3; Nisa, 176, Nəsr, 1-3.

Ayələrin ümumi sayı: 6236.

İçindəki surələrin sayı: 114.

Məkki surə: Bütövlüklə və ya əksər hissəsi hicrətdən (m.622-ci ildən) əvvəl nazil olan surə.

Mədəni surə: Bütövlüklə və ya əksər hissəsi hicrətdən (m.622-ci ildən)  sonra nazil olan surə.

İlk surəsi: “Fatihə” surəsi.

Son surəsi: “Nas” surəsi.

Hər bir surə “bəsmələ (بسم الله الرحمن الرحيم)” ilə başlayır. “Tövbə” surəsi bundan istisnadır.

Ən uzun surə: “Bəqərə” surəsi.

Ən qısa surə: “Kövsər” surəsi.

Cüz: Qurani-Kərimin hər 20 səhifəlik hissəsinə verilən ad (Quranda cəmi 30 cüz vardır).

Hizb: Qurani-Kərimin hər 5 səhifəlik hissəsinə verilən ad.

Qurani-Kərimin ehtiva etdiyi əsas mövzular: Əqaid (inanc əsasları), əxlaq, elm, öyüd-nəsihət, hüquq və öhdəliklər, ibadətlər, Peyğəmbərlərin qissələri,  tarixi hadisələr, məsəllər, axirət həyatı, qeyb (görə bilmədiyimiz aləmlər) haqqında məlumatlar. 

f.f.d Ələddin Sultanov

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ Paylaş

Şərhlər bağlıdır.

Əvvəlki məqaləni oxuyun:
UKRAYNA MÜFTİSİ RUSİYAYA QARŞI DÖYÜŞƏCƏK – FOTO

Ukrayna Müsəlmanları Dini İdarəsinin (Umma) müftisi Səid İsmayılov, Rusiya hərbçiləri ilə döyüşmək üçün Ukraynanın müdafiə dəstələrinə qoşulub. Müfti hərbçilərlə çəkdirdiyi...

Bağla