Bölmə: İslam

İslam
0

ABDULLAH İBN MƏSUD

Nazil olan son haqq dini ilk qəbul edən şəxsiyyətlərdən biri Abdullah ibn Məsuddur. Tam adı…

İslam
0

ÜBEY İBN KAB

Übey ibn Kab Həzrət Peyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətindən sonra ilk vəhy katibliyi etmiş səhabədir. Əslən…

İslam
0

İSLAMDA MƏSCİDİN ROLU

            Qurani-Kərim insanların Allaha ibadət üçün yer üzündə inşa etdikləri ilk məscidin Kəbə olduğunu xəbər…

1 2 3 22