Bölmə: İslam

Oruc
0

ORUC QƏNAƏTDİR

Allah Elçisi aleyhissalam əfəndimiz “Qənaət bitməyən bir xəzinədir” buyurur (Beyhaki, Zühd, 2/88). Qənaət sözü “kifayət…

Oruc
0

“MƏN ORUCLUYAM” SEVİNCİ

Məryəm aleyhəssalam anamızın Quranda anladılan hekayəsi çox təəccüblü və möcüzəvidir. Rəbbimiz Məryəm surəsinin 26-cı ayəsində…

Oruc
0

RAMAZANI İDRAK ETMƏK

Sual: Ramazan ayı necə bir aydır? Qısa Cavab: Quranın nazil olduğu aydır (Bəqərə 185). Bu…

İslam
0

AQİBƏT

Hər bir hadisənin Allah tərəfindən müəyyən edilmiş bir sonluğu, baş tutma vaxtı, və yeri var.…

İslam
0

İSLAMA GÖRƏ İNSAN

İnsan, Allah Təalanın yaradıcı vəsfinin ən gözəl tərənnümüdür. Allah ilk insanı (Həzrət Adəmi) torpaqdan (Ali…

İslam
0

İSLAM-İMAN-İHSAN

İslam, Həzrət Adəmdən Həzrət Muhəmmədə (s.ə.v.) qədər davam edən dinin adıdır. Son haqq din Həzrət…

İslam
0

MERAC

Merac, “yuxarı çıxmaq”, “yüksələmək” mənasına gələn “uruc” kökündən törəyən sözdür. İsmi-alət bildirən merac sözü “yuxarı…

1 2 3 4 24