“ALLAHIM! MƏNƏ BİR FACİRİN YARDIMINI NƏSİB ETMƏ”

0

İslam düşmənləri ilə yaxud İslama uzaq kimsələrlə və ya qeyri-müsəlmanlarla münasibətlərə Hz. Rasulullah (SAV) diqqət edirdi. Rasulullah (SAV):

“Allahım! Nə bir fasiqin, nə də bir facirin yardımını nəsib etmə. Çünki mənə vəhy etdiyin Quranda belə bir hökm var: Allaha və axirət gününə inanan toplumun; ataları, oğulları, qardaşları və ya qohumları da olsa Allahın peyğəmbərinə düşmən olanlarla dostluq etdiyini görə bilməzsən.” – buyurur.    

Deyləminin (ra) rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə belə buyurulur:

“Allahım! Mənə bir facirin, dünyada və axirətdə qarşılığını verməyə məcbur olacağm nemətini (yardımını) nəsib etmə.”

Bütün bunlar qəlb dünyasının qorunması istəyidir.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ Paylaş

Şərhlər bağlıdır.

Əvvəlki məqaləni oxuyun:
TÜRK XƏTTATIN YAZDIĞI 6 ƏSRLİK QURAN ABŞ-DA TAPILDI

Türk xəttatlıq sənətinin qurucusu və önəmli simalarından olan Şeyx Həmidullahın müəllimi Xeyrəddin Maraşinin yazdığı Qurani-Kərim ötən həftə Amerikanın Dallas şəhərindəki...

Bağla